Lyftkranstjänster

Hamnens lyftkranstjänster har utvecklats kraftigt de senaste åren. Tack vare nyanskaffningar och modernisering sker lyft av alla slags frakt effektivt och säkert. En lämplig lyftkran i fråga om kapacitet och funktion finns såväl för lyft av bulkprodukter, containrar, och tunga stålrullar som även för andra lyft av den tunga industrins produkter.

Åbo Hamns lyftkranar

Västra hamnen:

1 st. 10/60t vikarmskran (kajerna 35-36)
1 st. 35/46t multipelkran (kajerna 38-40)
1 st. 40/48t bockkran (kajerna 39-41)