Frakttrafiken – Åbo hamn

Frakttrafiken Sjötransports genvägen

Åbo hamn tillför snabbhet och effektivitet för industrins och handelns transporter. Den regelbundna linjetrafiken öppnar en genväg för sjötransporterna till de viktigaste hamnarna i Östersjön och ansluter Åbo till oceanlinjerna. En smidig verksamhet för näringslivets transportkedjor säkras av stockningsfria vägförbindelser, som i hamnen förenas med TEN-T-vägnätet.

När tiden har betydelse

Åbo hamn erbjuder en snabb och kostnadseffektiv rutt för handelns och industrins import- och exporttransporter. Den reguljära, täta linjetrafiken till Skandinavien och Tyskland samt förbindelserna till oceanlinjerna medför flexibilitet i transporttidtabellerna och stärker företagens leveranssäkerhet. Fartygstrafikens service kompletteras av effektiva frakthanterings-, lagrings- och terminaltjänster, för vilka de ledande företagen i branscherna svarar.

En enhetlig transportkedja över Östersjön 

Inrikes- och utrikestransporterna förenas i Åbo hamn till en effektivt fungerande transportkedja. Den inkommande frakten kan snabbt lossas i moderna terminaler i hamnens närhet, från vilka importprodukterna snabbt fortsätter sin färd till destinationer överallt i landet. Tack vare de goda landsvägsförbindelserna går tiden inte åt till att stå i trafikanhopningar, utan de produkter som kommit med morgonbåtarna kan distribueras till mottagarna redan samma dag.

”Vi sköter jobbet smidigt och effektivt.”

Åbo Hamn med partners svarar snabbt mot kundernas behov, när det i föränderliga situationer behövs nya lösningar för att göra leveranskedjan effektivare och säker.