Liikenne- ja työturvallisuus

Katso Turun sataman ohjeet ja määräykset turvalliseen työskentelyyn ja liikkumiseen satama-alueella.

Turva-asusteet

Työturvallisuussäädösten mukaisesti satama-alueella on käytettävä CE-merkittyä näkyvää varoitusvaatetusta tai muuta vastaavaa vaatetusta aina ajoneuvon ulkopuolella liikuttaessa.

Liikenneturvallisuus

Satama-alueella noudatetaan normaaleja liikennesääntöjä ja -merkkejä. Ajoneuvolla ajaminen on sallittua vain merkityillä ajoväylillä. Konttikentillä ja laiturialueilla ajaminen on sallittua vain, mikäli toimeksianto sitä edellyttää. Suurin sallittu nopeus on 40 km/h ja porttialueilla 20 km/h.

Ajoneuvoja ei saa tuoda satamarakenteisiin odottelemaan lastia eikä satamarakenteita saa käyttää odotusalueina. Odotusalueet sijaitsevat satama-alueen ulkopuolella: kartta.

Talviaikana on kontin tai perävaunun päällä oleva jää poistettava tarkoitukseen osoitetuilla jäänpudotuspaikoilla. Kuorman punnitsemista varten satama-alueella on maksullinen kuormavaaka.

Vahinkotilanteet

Jos sataman käyttäjä aiheuttaa vahinkoa sataman laitureille tai muille laitteille, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä satamavalvontaan. Satama tekee vauriokatselmuspöytäkirjan ja järjestää vahinkojen arviointitilaisuuden, johon kutsutaan vahingon aiheuttaja tai hänen asiamiehensä.

Tulityöt

Tulityöt satama-alueella ovat aina luvanvaraisia. Tulitöiden tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää tulitöiden turvallisuustutkintoa (henkilökohtainen tulityökortti).