Lomakkeet

Lomakkeet voi täyttää sähköisesti Adobe Reader-ohjelmassa, tulostaa, allekirjoittaa ja toimittaa Satamalle skannattuna sähköpostin liitteenä, postitse tai faxilla.

Alusjäteilmoituksen, vaarallisen lastin ennakkokyselyn ja vaarallisten aineiden ennakkoilmoituksen voi tehdä suoraan Portnet-järjestelmään.