Lomakkeet

Lomakkeet voi täyttää sähköisesti Adobe Reader-ohjelmassa, tulostaa, allekirjoittaa ja toimittaa Satamalle skannattuna sähköpostin liitteenä, postitse tai faxilla.

Lataa lomakkeet koneellesi, jonka jälkeen voit täyttää ja lähettää ne.

Alusjäteilmoituksen, vaarallisen lastin ennakkokyselyn ja vaarallisten aineiden ennakkoilmoituksen voi tehdä suoraan Portnet-järjestelmään.