Projektit

Turun Satamalla on edustus muun muassa European Sea Ports Organisation ESPO:n Intermodal, Logistics and Industry –työryhmässä (ILICO) sekä EU-komission asettamassa liikennekorridorityöryhmässä. Turun Satama on aktiivinen osapuoli monissa meriliikenteen kehittämiseen tähtäävissä projekteissa. Alla tärkeimpien hankkeiden esittelyt.

NextGen Link (7.2.2017–31.12.2020, haettu jatkoaikaa vuoden 2021 loppuun)

Projektissa päivitetään olemassa olevaa meriyhteyttä Turun, Maarianhaminan ja Tukholman satamien välillä. Meriyhteyden päivittäminen sisältää uuden matkustaja-autolautan (ro-pax) ylimääräiset ympäristöinvestoinnit sekä satamainvestoinnit vastaamaan uuden isomman aluksen tarpeita sekä kasvavaa rahti- ja matkustajamäärää. Projektissa mukana Suomesta Turun Satama, Turun kaupunki, Viking Line ja Maarianhaminan Satama sekä Ruotsista Tukholman Satama. Hanke on saanut EU:n CEF-rahoitusta.

Projektit – Turun Satama

Projektin tärkeimmät tavoitteet:

 • lisätä meriliikenteen kestävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä
 • parantaa matkustajien ja rahdin liikkumista Suomen ja Ruotsin välillä
 • edistää vaihtoehtoisten polttoaineiden kysyntää Itämeren alueella.

Turun Sataman osuus projektissa:

 • toimia projektin koordinaattorina
 • kehittää satama-alueen logistiikkaa liikennejärjestelyjen ja ajoneuvojen mittauslaitteiston osalta
 • automatisoida laivan kiinnitykset ja irrotukset.
SecurePax (1.1.2019–31.12.2021)

Julkisen liikenteen lisääntyneiden turvallisuusriskien vuoksi Euroopassa on välttämätöntä minimoida tätä vaaraa laivaliikenteen terminaaleissa. Matkustajaliikenteen turvallisuuden varmistaminen on erityisen haastavaa Turun ja Tukholman ydinsatamissa. Koska näiden kahden sataman välisessä linjaliikenteessä olevien laivojen satamakäynnit kestävät vain noin yhden tunnin, matkustajien laivasta poistuminen ja laivaan nousu sekä ajoneuvojen purkaminen ja lastaaminen on suoritettava ilman ylimääräisiä viiveitä, jotta alukset pysyisivät tiukassa aikataulussa. Tämä rajoittaa huomattavasti käytettävissä olevia vaihtoehtoja tarkastaa matkustajia, ajoneuvoja ja matkatavaroita.

SecurePax-projekti pyrkii hakemaan ratkaisuja tähän haasteeseen. Turun ja Tukholman matkustajasatamissa sekä Viking Linen ja Tallink Siljan matkustajaterminaaleissa tullaan toteuttamaan yhdenmukaistettuja ja yhteen toimivia digitaalisia turvallisuus- ja ICT-ratkaisuja.

Projektin tärkeimmät tavoitteet:

 • Viking Linen ja Tallink Siljan matkustajaterminaaleista matkaan lähtevien matkustajien henkilöllisyyden tunnistaminen ja tietojenvaihto asianomaisten viranomaisten kanssa. Tämä tehdään kartoittamalla ja kokeilemalla sopivia teknisiä ratkaisuja matkustajien ja heidän henkilöllisyytensä digitaaliseen rekisteröintiin.
 • Tutkia mahdollisuuksia estää ei-toivottujen henkilöiden laivaan nousu tiiviissä yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa. Tätä varten selvennetään kansainvälisen alusten ja satamarakenteiden turvajärjestelmän (ISPS-koodin) asianmukaista käsittelyä ja käytännön tulkintaa.
 • Ottaa käyttöön matkustajien ja vaarallisten kohteiden havaitseminen ajoneuvoissa, matkatavaroissa tai matkustajilla, Turun sataman matkustaja-alueella ja Viking Linen ja Tallink Siljan matkustajaterminaaleissa Turun ja Tukholman satamissa. Tätä varten tutkitaan käytettävissä olevia tekniikoita ja kokeillaan sopivia ratkaisuja ja arvioidaan niiden teknistä soveltuvuutta ja sääntöjen noudattamista.
 • Tutkia tapoja erilaisten turvatoimintojen digitalisoitiin ja yhdenmukaistamiseen Turun sataman matkustajasataman alueella.
 • Testata 5G-verkkoteknologiaan perustuvaa sisäistä nopeaa laajakaistaverkkoa Turun sataman matkustajasataman alueella.

SecurePax-hanke toteuttaa digitalisoituja turvapalveluja ja ratkaisuja, joita ei ole aiemmin käytetty meriliikenteen matkustajaterminaaleissa kestävän ja tehokkaan meriliikenteen varmistamiseksi pitkällä aikavälillä. Parhaat ratkaisut ja pilottiteknologiat toteutetaan kokonaisuudessaan Turun sataman matkustajaliikenteen yhteisterminaalissa hankkeen päättymisen jälkeen. Onnistuneet tulokset jaetaan myös Euroopassa laajemmin merenkulkualan toimijoille. SecurePaxille on myönnetty rahoitusta European Connecting Europe Facility -ohjelmasta (CEF).

Projektit – Turun Satama