Projektit

Turun Satamalla on edustus muun muassa European Sea Ports Organisation ESPO:n Intermodal, Logistics and Industry –työryhmässä (ILICO) sekä EU-komission asettamassa liikennekorridorityöryhmässä. Turun Satama on aktiivinen osapuoli monissa meriliikenteen kehittämiseen tähtäävissä projekteissa. Alla tärkeimpien hankkeiden esittelyt.

HAZARD-hanke (2016–2019)

Itämeren alueen toimijoiden kykyä varautua onnettomuuksiin halutaan parantaa yhdenmukaistamalla Itämeren alueen pelastuslaitosten ja satamien turvallisuuskäytäntöjä. Turun yliopiston johtama yhteistyöhanke sai EU:n Itämeriohjelmalta rahoituksen vuosille 2016–2019. Projektissa on mukana 15 yhteistyökumppania kuudesta Itämeren alueen maasta.

Projektin tärkeimmät tavoitteet:

 • kehittää satamien turvallisuuskäytäntöjä sekä helpottaa alati muuttuvien ja tarkentuvien turvallisuussäännösten ja -vaatimusten kanssa toimimista
 • parantaa Itämeren alueen toimijoiden tietoisuutta toistensa käytännöistä ja lisätä yhteydenpitoa alueen toimijoiden kesken
 • edistää riskienhallintamenetelmien hyödyntämistä ja nopeuttaa uusien teknologioiden käyttöönottoa.

Turun Sataman osuus hankkeessa:

 • projektin puitteissa järjestettäviin turvallisuusharjoituksiin osallistuminen
 • kulunvalvonnan laajennus Pansion rakenteilla olevalle alueelle.

Lisätietoa:
blogit.utu.fi/hazard

NextGen Link-hanke (1.1.2017–30.6.2020)

Hankkeessa päivitetään olemassa olevaa meriyhteyttä Turun, Maarianhaminan ja Tukholman satamien välillä. Meriyhteyden päivittäminen sisältää uuden matkustaja-autolautan (ro-pax) ylimääräiset ympäristöinvestoinnit sekä satamainvestoinnit vastaamaan uuden isomman aluksen tarpeita sekä kasvavaa rahti- ja matkustajamäärää. Hankkeessa mukana Suomesta Turun Satama, Viking Line ja Maarianhaminan Satama sekä Ruotsista Tukholman Satama.

Hankkeen tärkeimmät tavoitteet:

 • lisätä meriliikenteen kestävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä
 • parantaa matkustajien ja rahdin liikkumista Suomen ja Ruotsin välillä
 • edistää vaihtoehtoisten polttoaineiden kysyntää Itämeren alueella.

Turun Sataman osuus hankkeessa:

 • toimia hankkeen koordinaattorina
 • kehittää satama-alueen logistiikkaa uuden parkkihallin ja rekkojen mittauslaitteiston osalta
 • automatisoida laivan kiinnitykset ja irrotukset.

Lisätietoa:
www.zerovisiontool.com