Sataman toiminta Turun Satama

Sataman toiminta Viiden tähden satama

Turun Satama kumppaneineen muodostaa luotettavan palvelukokonaisuuden, joka tarjoaa kustannustehokkaat ratkaisut kaikkiin elinkeinoelämän logistisiin tarpeisiin. Yhteistyö satamayhtiön, varustamojen, satamaoperaattorien ja kuljetusliikkeiden välillä on tiivistä ja tavoitteet yhdenmukaisia. Viiden tähden palvelusatamana haluamme olla ykkössatama aina, kun ajalla on merkitystä.

Yhteistyökykyinen meriliikenteen keskus

Turun Satama toimii tehokkaana meriliikenteen keskuksena edistäen suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä. Yhteistyössä muiden logistiikka- ja liikennetoimijoiden Satama kehittää sekä satamainfraa että -palveluja asiakkaidensa tarpeita kuunnellen. Toiminnassa korostuvat joustavuus ja nopea reagointi asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Vahva toimija rahti- ja matkustajaliikenteessä

Turun Sataman toiminta jakautuu kahteen liiketoiminta-alueeseen: matkustaja- ja rahtiliikenteeseen. Matkustajaliikenne muodostuu Turun ja Tukholman välisestä laivaliikenteestä sekä Itämeren alueen risteilyliikenteestä. Rahtiliikenteen painopiste on jalostettujen tuotteiden rahdissa sekä projektikuljetuksissa. Molemmat liiketoiminta-alueet ovat tulosvastuullisia yksiköitä, joilla on yhteiset tukipalvelut.

Sataman toimintaa ohjaavat sertifioidut laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät, jotka yhdessä muodostavat Sataman toimintajärjestelmän.

 

”Kun ajalla on merkitystä.”

Tämän päivän liiketoiminnassa toimitusten varmuus ja nopeus ovat avainasioita, olipa kyse teollisuuden projektikuljetuksista tai kuluttajien verkkokauppatilauksista. Turun satamassa tämä tiedetään ja sen mukaisesti myös toimitaan.