Ympäristötyö

Turun satama tekee aktiivista työtä satamatoiminnan ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Toimintaa ohjaa sertifioitu ympäristöohjelma.

Tavoitteena puhtaampi meriliikenne

Turun sataman sijainti luontoarvoiltaan herkän Itämeren sydämessä edellyttää jatkuvaa ympäristövaikutusten seurantaa ja haittojen ennalta ehkäisemistä. Yksittäiset toimenpiteet sataman ympäristöasioiden parantamiseksi ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi määritellään Sataman ympäristöohjelmassa. Lisäksi Satama laatii vuosittain ympäristöraportin, joka kokoaa yhteen vuoden aikana tehdyt toimenpiteet ja seurannat.

Turun Satama on edelläkävijä meriliikenteen ympäristöasioissa. Teemme aktiivista työtä Itämeren ja saaristoluonnon hyväksi.

Meriliikenteen ympäristövaikutusten vähentämiseksi Turun Satama toimii yhteistyössä lukuisten eri sidosryhmien kanssa. Itämeren tilan parantamiseksi Turun Satama on myös mukana Turun ja Helsingin kaupunkien käynnistämässä Itämerihaasteessa. Haasteen ytimen muodostavat konkreettiset vesiensuojelutoimenpiteet, jotka ylittävät lainsäädännön minimivaatimukset. Samaan aikaan satamayhtiö on parantanut merkittävästi oman toimintansa energiatehokkuutta ja vähentänyt satamatoiminnan ympäristövaikutuksia muun muassa ilmapäästöjen ja melun osalta.

Ympäristötyö - Turun Satama