Elinkeinoelämä

Yhtenä Turun kaupungin elinkeinopoliittisista toimijoista Satamalla on suuri merkitys alueen yritysten kilpailukyvylle. Luomalla parhaat edellytykset tehokkaalle logistiikalle Satama vahvistaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja rakentaa mahdollisuuksia kasvuun.

Sataman menestys heijastuu laajalle alueelle

Sataman aktiivisuus on ollut monissa tilanteissa ratkaiseva tekijä myös elinkeinoelämän investoinneista kilpailtaessa ja kaupungin liikenneyhteyksien kehittämiseen tähtäävien hankkeiden edistämisessä.

Turun satama työllistää koko Turun seutua. Vilkasliikenteinen satama tarjoaa työtä ja toimeentuloa niin palvelualoille, teollisuuteen kuin logistiikkatoimintoihin.

Elinkeinoelämä ja työllisyys - Turun Satama

Yhteistyössä muun elinkeinoelämän kanssa Turun Sataman tavoitteena on vahvistaa edelleen koko Turun seudun asemaa Suomen ja Itämeren alueen keskeisenä logistisena keskuksena. Tähän sisältyy myös sataman ulkopuolisten logistiikka-alueiden kehittäminen yhteistyössä kaupungin kiinteistölaitoksen ja lähikuntien kanssa. Kasvattamalla sataman kautta kulkevia tavaravirtoja Turun Satama kasvattaa samalla koko seudun elinvoimaisuutta ja hyvinvointia.

Satama on myös merkittävä työllistäjä sekä suoraan että välillisesti. Turun Sataman omassa organisaatiossa työskentelee yhteensä noin 76 ihmistä, joiden lisäksi sataman alueen muut toimijat työllistävät toista tuhatta ihmistä. Kaikkiaan logistiikka-ala työllistää Varsinais-Suomessa arvioiden mukaan noin 10 000 ihmistä ja alan liikevaihto maakunnassa ylittää miljardin euron rajan.