Alueen kehitys

Turun satama on osa kaupungin ydinkeskustan kehittämiskäytävää, jossa on eniten potentiaalia nykyajan vaatimusten mukaiseen kaupunkiasumisen kehittämiseen ja yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen. Sataman naapuriin sijoittuvan Linnakaupungin alueesta tavoitellaan yli 10 000 ihmisen asuinaluetta ja merkittävää työpaikka- ja palvelukeskittymää.

Yhteistyötä yhteiseksi hyväksi

Linnakaupungin uudisrakentamista suunnitellaan yhteistyössä kaavoittajien kanssa niin, että satamatoiminnot kytkeytyvät tulevaisuudessakin luontevasti muun alueen uusiutuvaan rakenteeseen. Kehityssuunnitelmia laadittaessa otetaan huomioon sekä lähialueen asukkaiden että elinkeinoelämän odotukset ja toiveet.

Satamaa ja Turkua kehitetään käsi kädessä, kaupunkilaisten ja elinkeinoelämän toiveet ja tarpeet huomioiden.

Alueen kehitys - Turun SatamaKantasataman kehittämistä jatketaan osana sataman ydintoimintaa ja sen matkustajatoiminnat kytketään rakenteellisesti ja toiminnallisesti muun alueen uusiutuvaan rakenteeseen. Tavaraliikenteen osalta Turun Sataman painopisteenä on toiminnan ympäristövaikutusten minimointi ja raskaan liikenteen ohjaaminen satamasta maanteille sujuvasti ja ruuhkattomasti kaupunkiasutus ohittaen.