Turku ilmakuva

Satama ja Turku Aito satamakaupunki

Turku ja satama jakavat yhteisen historian, nykypäivän ja tulevaisuuden. On vaikea ajatella Turkua ilman satamaa, joka yhä edelleen toimii Suomen porttina länteen sekä kauppaa, matkailua että kulttuuria ajatellen. Varsinaissuomalaisen meriklusterin osana Turun satama on merkittävä elinvoiman lähde koko Turun seudulle. Menestyvä satama vahvistaa elinkeinoelämää ja tuo hyvinvointia kaupunkilaisille.

Turku on aito ja elävä satamakaupunki

Turun kaupunki ja satama ovat kasvaneet ja kehittyneet rintarinnan jo vuosisatojen ajan. Yhä tänäkin päivänä Turun satama tuottaa merkittävästi lisäarvoa sekä kaupungille, elinkeinoelämälle että kaupungin asukkaille. Yhteistyöllä ja vuorovaikutuksella eri tahojen kanssa Turun Satama varmistaa oman toimintansa kehittämisen vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteet huomioiden.

Satama on Turulle tärkeä tulevaisuudessakin

Satama vahvistaa Turun merellistä mielikuvaa ja on kaupungille merkittävä vetovoimatekijä. Euroopan Unionin TEN-T-ydinverkkoon kuuluvana meriliikenteen keskuksena satama vahvistaa Turun asemaa Suomen ulkomaankaupan logistiikassa tuoden kaupunkiin uutta yritystoimintaa ja työpaikkoja. Sataman ja kaupungin yhteistyön tuloksena sataman läheisyyteen syntyy tulevaisuudessa myös merenläheisiä asuntoalueita, jotka yhdistävät sataman tiiviimmin kaupungin keskustaan ja avaavat uusia mahdollisuuksia kaupunkiasumisesta kiinnostuneille ihmisille.

”Side sataman ja kaupungin välillä on vahva ja kestävä.”

Pitkäjänteinen kaupunkisuunnittelu varmistaa elinvoimaisen sataman olevan tulevaisuudessakin elävä osa Turun kaupunkia. Uudisrakentamista suunniteltaessa ja toteutettaessa huomioidaan sen vaikutukset sataman toimintaan ja kehitykseen.