Turun Sataman vuoden 2020 ympäristöraportti julkaistu

Sataman toiminta – Uutishuone – Ajankohtaista – Ympäristöraportti-2020

Tavoitteenamme on minimoida satamatoiminnan ympäristövaikutukset. Haluamme pienentää toimintamme hiilijalanjälkeä, vähentää vaikutuksia vesistöön ja meriluontoon sekä rajoittaa satamatoiminnan aiheuttamaa melua.

Kannustamme varustamoja ympäristön huomioimiseen antamalla alusmaksuihin ympäristöperusteisia alennuksia. Teetimme taustaselvityksen Itämeren ja Euroopan satamissa käytössä olevista ympäristöalennusjärjestelmistä ja niiden soveltuvuudesta Turun satamaan.

Selvityksen perusteella olemme muuttaneet vuonna 2021 aluksille myönnettävien ympäristöalennusten perusteet. Jatkossa ympäristöalennukset pohjautuvat Clean Shipping Index -luokituksiin. CSI-luokituksen avulla pystymme tarkastelemaan alusten ympäristöystävällisyyttä laajempana kokonaisuutena.

Raportissa kerromme myös meluhaittojen torjunnan uusista ratkaisuista ja digitalisaation avulla tavoiteltavista päästövähennyksistä.

Lue vuoden 2020 ympäristöraportti kotisivujemme uutishuoneessa.