Satama ja ympäristö

Turun sataman laivaliikenne kulkee luontoarvoiltaan ainutlaatuisen saariston keskellä, mikä velvoittaa Satamaa huomioimaan toimintansa ympäristövaikutukset tavallista tarkemmin. Omat vaatimuksensa satamatoiminnalle asettavat myös Turun Satamalle myönnetyt ympäristöluvat, jotka ohjaavat sekä ympäristövaikutusten seurantaa että käytännön satamatoimintaa. Lupien lisäksi satamatoimintaa koskevat ja siihen vaikuttavat lukuisat ympäristölainsäädännön määräykset, joiden noudattamiseen Turun Satama on sitoutunut.