Tehokas eurooppalainen satama

Turun satama on moderni eurooppalainen satama, joka palvelee tehokkaasti Itämeren alueen tavara- ja matkustajaliikennettä. Sataman laivaliikenteelle tarjoamia palveluja täydentävät yhteistyökumppaniemme nykyaikaiset terminaali- ja varastointipalvelut sekä logistiset lisäarvopalvelut. Monipuolisten palvelujen ansiosta satama kumppaneineen muodostaa tehokkaan logistisen keskuksen, jolla on tahtoa, kapasiteettia ja resursseja kehittyä asiakkaiden ja yhteistyökumppanien tarpeiden mukaan.

Viiden tähden palvelua

Turun Satama yhteistyökumppaneineen tuottaa laadukkaita palveluja kaikille asiakkailleen. Yksilöidyt palvelut ja joustavat toimintamallit ovat oleellinen osa viiden tähden palveluamme.

  • Joustavaa satamapalvelua
  • Tehokkaita logistiikkapalveluja
  • Kansainvälistä yhteistyökumppanuutta
  • Turvallisuus aina etusijalla
  • Kapasiteettia kasvaa ja kehittyä

Arvot ja visio

Turun Sataman toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen, korkeaan ammatilliseen ja logistiseen osaamiseen, tehokkaisiin liiketoimintaprosesseihin ja ympäristövastuulliseen toimintaan. Toimintamme laadun varmistamme riittävillä resursseilla sekä panostuksilla henkilöstömme ammattitaitoon ja palveluasenteeseen.

Turun Sataman visio on kehittää Turun talousalueesta yhdessä muiden toimijoiden kanssa yksi Suomen johtavista logistiikkakeskittymistä, jonka jakelualueena on koko Skandinavia, Keski-Eurooppa, Baltia ja Venäjä. Satama on resursseiltaan niin vahva, että se kykenee vastaamaan elinkeinoelämän muuttuviin tarpeisiin kaikkien kuljetusmuotojen osalta.