Turvallisuus

Turun Sataman toiminta ja sen kehittäminen perustuu matkustajien, asiakkaiden, rahdin ja palvelujen suorittajien turvallisuuteen. Kulunvalvontajärjestelmä kattaa sataman kaikki toiminnot ja estää luvattoman kulun alueella. Väyläturvallisuutta valvoo sataman väylät kattava VTS-tutkavalvontajärjestelmä (Vessel Traffic Service). Sen tukena toimii koko satama-alueen kattava ympärivuorokautinen videokameravalvonta.

Turvallisuus satamassa on ennen kaikkea ennakointia ja vaaratilanteiden, kuten tulipalojen ja öljyvahinkojen, syntymisen ehkäisemistä. Yhteistyön viranomaisten kanssa tulee sujua saumattomasti.

Myös lastiturvallisuus on tärkeä vastuualue. Erilaisten palavien nesteiden sekä syövyttävien ja ympäristölle haitallisten aineiden kuljetusta valvotaan tarkasti ja säilytetään Euroopan moderneimpiin kuuluvalla säilytysalueella. Turun Sataman asiantuntemuksesta kertoo myös se, että satama kouluttaa turvallisuusasioissa aktiivisesti erilaisia yhteistyötahoja sekä muita Suomen satamia.

Turvallisuusasioista Turun satamassa vastaavat:

Tuvallisuuspäällikkö, satamakapteeni Kari Riutta puh. 050 5533 123
Varaturvallisuuspäällikkö, satamamestari Antti Pekanheimo puh. 050 5533 125
Varaturvallisuuspäällikkö Maarit Kääriä puh. 050 5533 191