Kehitystä asiakkaiden ja
ympäristön ehdoilla

Turun Satama kehittää jatkuvasti palvelujaan ja infrastruktuuriaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Toiminta on suunnitelmallista ja ennakoivaa, minkä mahdollistaa tiivis yhteistyö niin oman toimialan sisällä kuin muun elinkeinoelämän ja eri sidosryhmien kanssa.

Lähtökohdan sataman kehittämiselle antaa sen sijainti Itämeren alueen merkittävimpien liikenne- ja tavaravirtojen yhtymäkohdassa. Hyvien yhteyksiensä ja palveluresurssiensa ansiosta Turun Satama on hyväksytty osaksi Euroopan Unionin logistisen selkärangan muodostavaa, eri liikennemuodot yhdistävää TEN-T-ydinverkkoa.

Sataman palvelutarjontaa kehitetään partnership-tyyppisellä yhteistyöllä logistiikka-alan johtavien toimijoiden kanssa. Kaupallisen ja toiminnallisen yhteistyön tavoitteena on vahvistaa koko Turun seudun asemaa logistisena keskuksena, jonka tarjoamat yhteydet ja palvelut tuovat selkeää lisäarvoa alueella toimiville yrityksille.

Oman toimintansa kehittämisen lisäksi Turun Satama osallistuu aktiivisesti sekä kansallisiin että kansainvälisiin kehittämisprojekteihin. Näistä tärkeimmät koskevat liikenneverkkojen kehittämistä sekä logistiikan kustannustehokkuuden lisäämistä esimerkiksi satamien infrastruktuuria yhtenäistämällä.

Vastuullisena toimijana Turun Satama on mukana myös monissa Itämeren tilan parantamiseen tähtäävissä hankkeissa edistämässä uusien, ympäristöystävällisten käytäntöjen ja tekniikoiden hyödyntämistä.