Kustannustehokas meritie kaikille kuljetuksille

Turun satama on Suomen tärkeimpiä suuryksikkösatamia, jonka runkoliikenne muodostuu säännöllisestä linjaliikenteestä Itämeren alueen ja Keski-Euroopan satamiin. Tiheintä linjaliikenne on Skandinavian ja Saksan suuntaan. Tukholmaan on neljä lähtöä päivittäin ja Saksaan lähtee useita vuoroja viikoittain.

Tavaraliikenteen painopiste on rekka-, puoliperävaunu- ja konttiliikenteessä, joita kehitetään asiakkaiden toiveita ja tarpeita kuunnellen. Suuryksikköliikenteen lisäksi erityisesti Pansion alueella panostetaan neste- ja bulk-liikenteelle tarjottaviin palveluihin. Tehokkaat aluspalvelut nopeuttavat alusten purkausta ja lastausta ja yhteistyökumppanien palvelutarjonta kattaa kaikki elinkeinoelämän logistiikkatarpeet.

Hyvien meriyhteyksien lisäksi Turun satama tarjoaa tavaraliikenteelle erinomaiset maayhteydet. Satamasta on selkeä, ruuhkaton maantieyhteys Suomen tärkeimmille kuljetusreiteille, kuten pääkaupunkiseudun kautta Venäjälle johtavalle E18-moottoritielle ja länsirannikkoa seuraavalle valtatie 8:lle. Tavarakuljetuksia palvelee myös satamaan asti ulottuva rautatie siirtokuormausmahdollisuuksineen.

Turun sataman roolia Itämeren alueen logistisessa ketjussa korostaa mukanaolo koko Euroopan kattavassa TEN-T-liikenneverkossa. Satama sisältyy TEN-T-ydinverkossa sekä Pohjolan kolmioon että Itämeren moottoritiehen. Pohjolan kolmio yhdistää Skandinavian, Suomen ja Venäjän toisiinsa muodostamalla itä-länsi-suuntaisen liikennekäytävän. Itämeren moottoritie puolestaan tarjoaa kustannustehokkaan, eri liikennemuodot yhdistävän yhteyden Itämeren pohjoispuolelta Euroopan keskeisille markkina-alueille.